Gorno Konjare, Kumanovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 10' 54"
kinh độ: E 21° 43' 39"
Đất Nước: Kumanovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 3.4° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 65%
áp lực: 1030 hPa
Các sân bay
- Skopje
- Skopje International Airport [SKP]
- Pristina International Airport (PIA) [PRN]
- Leskovac Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!