Gi̇̄mdi̇̄, - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 16.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
áp lực: 1020 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Simara Airport [SIF]
- Mountain Airport [MWP]
- Ramechhap Airport [RHP]
- Raxaul Airport
- Langtang Airport [LTG]
- Jiri Airport [JIR]
- Bharatpur Airport [BHR]
- Janakpur Airport [JKR]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!