, - ()
Nearby
vĩ độ: N 27° 26' 55"
kinh độ: E 85° 21' 31"
Đất Nước: , Nê-pan (Nepal) (NP)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 11.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Simara Airport [SIF]
- Mountain Airport [MWP]
- Ramechhap Airport [RHP]
- Raxaul Airport
- Langtang Airport [LTG]
- Jiri Airport [JIR]
- Bharatpur Airport [BHR]
- Janakpur Airport [JKR]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!