Ghodada, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 37.82° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 20%
  áp lực: 971.95 hPa
  Các sân bay
  - Dhule Airport
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!