Ghodada, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 21° 1' 34"
kinh độ: E 74° 12' 18"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 33.92° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 45%
áp lực: 970.01 hPa
Các sân bay
- Dhule Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!