Ghodada, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 21° 1' 34"
  kinh độ: E 74° 12' 18"
  Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 34.06° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 38%
  áp lực: 976.65 hPa
  Các sân bay
  - Dhule Airport
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!