Gbodoi, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 0' 23"
kinh độ: E 5° 30' 46"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 30.5° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 63%
áp lực: 1009.19 hPa
Các sân bay
- Bida
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!