Ganeshpura, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 50' 6"
kinh độ: E 79° 19' 18"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 12.24° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 69%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
- Safai Airport
- Farrukhabad Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!