Ganeshpura, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 24° 30' 14"
kinh độ: E 78° 23' 35"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 32.35° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 46%
áp lực: 1001.3 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!