Ganeshpura, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 24.47° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 54%
áp lực: 1013.83 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!