Ganeshpura, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 27° 35' 29"
kinh độ: E 78° 43' 18"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 37.62° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 37%
áp lực: 996.75 hPa
Các sân bay
- Farrukhabad Airport
- Safai Airport
- Agra Airport [AGR]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!