Ganeshpura, State of Gujarāt - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 24° 3' 53"
kinh độ: E 72° 47' 5"
Đất Nước: State of Gujarāt, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 26.9° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 80%
áp lực: 1008.04 hPa
Các sân bay
- Deesa Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!