Ganeshpura, Rājasthān - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 28° 5' 2"
kinh độ: E 75° 56' 50"
Đất Nước: Rājasthān, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 16.35° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 995.64 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!