Gāndhinagar, Telangana - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 18° 12' 53"
kinh độ: E 77° 44' 9"
Đất Nước: Telangana, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 31.03° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 57%
áp lực: 967.34 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!