Gajwa, Himachal Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 22.68° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 47%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
- Shimla Airport [SLV]
- Chandigarh International Airport [IXC]
- Jolly Grant Airport [DED]
- Patiala Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!