Gājalpahād, Telangana - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 18° 11' 45"
kinh độ: E 77° 41' 0"
Đất Nước: Telangana, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 29.71° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 42%
áp lực: 959.28 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!