Futazuka, Fukuoka Prefecture - Nhật Bản (JP)
Nearby
vĩ độ: N 33° 43' 32"
kinh độ: E 130° 56' 26"
Đất Nước: Fukuoka Prefecture, Nhật Bản (JP)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 14.13° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 55%
áp lực: 1007 hPa
Các sân bay
- Tsuiki Ab
- Kitakyushu Airport [KKJ]
- Ashiya Ab
- Ozuki Ab
- Yamaguchi Ube Airport [UBJ]
- Sân bay Fukuoka [FUK]
- Hofu Ab
- Oita Airport [OIT]
- Saga Airport [HSG]
- Kumamoto Airport [KMJ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!