Flores Hana Ichi T, Departamento de Cundinamarca - Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
Nearby
vĩ độ: N 4° 44' 48"
kinh độ: W 74° 14' 45"
Đất Nước: Departamento de Cundinamarca, Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
dân số: NA
Mưa phùnMưa phùn
nhiệt độ hiện tại: 12.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
áp lực: 1026 hPa
Các sân bay
- El Dorado International Airport [BOG]
- Guaymaral Airport
- Santiago Vila Airport [GIR]
- Mariquita Airport [MQU]
- Captain Germán Olano Moreno Air Base [PAL]
- Villavicencio / Vanguardia [VVC]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!