Farīdpur, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 35' 17"
kinh độ: E 82° 34' 13"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 34.85° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 37%
áp lực: 996.75 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!