Emām Verdī Darrehsī, Ardabīl - I-ran (IR)
vĩ độ: N 38° 19' 57"
kinh độ: E 47° 43' 30"
Đất Nước: Ardabīl, I-ran (IR)
dân số: NA
Tuyết rơi nhẹTuyết rơi nhẹ
nhiệt độ hiện tại: -1.85° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 92%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Ardabil Airport [ADU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!