, - ()
Nearby
  Photos
   vĩ độ: N 0° 0' 0"
   kinh độ: E 0° 0' 0"
   Đất Nước: ()
   dân số: NA
   Mây thưaMây thưa
   nhiệt độ hiện tại: 28.11° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 61%
   áp lực: 1009.24 hPa
   Các sân bay
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!