Draǵinski Rid, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 38' 36"
kinh độ: E 22° 46' 7"
Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 20.5° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 38%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!