Dovha Hreblia, Kyiv Oblast - Ukraina (UA)
Nearby
vĩ độ: N 50° 10' 31"
kinh độ: E 31° 30' 46"
Đất Nước: Kyiv Oblast, Ukraina (UA)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 1° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Kyiv Boryspil International Airport [KBP]
- Zhukovtsy
- Bobrovitsa
- Karasinovka
- Kyiv Zhuliany International Airport [IEV]
- Prikhodki
- Grabiyev
- Antonov 1 National Airport
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Ichnya
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Dovha%2BHreblia%2BKyiv%2BOblast%2BUkraina%2BUA&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!