Dolgi Dol, Kočani - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 35.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 23%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!