Dile, Marsabit - Kê-ni-a (Kenya) (KE)
Nearby
vĩ độ: N 3° 0' 23"
kinh độ: E 38° 41' 35"
Đất Nước: Marsabit, Kê-ni-a (Kenya) (KE)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 31.46° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 35%
áp lực: 1007 hPa
Các sân bay
- Moyale Airport [OYL]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!