Dhanaj Khurd, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 20° 43' 5"
  kinh độ: E 77° 35' 1"
  Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 30.04° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 70%
  áp lực: 1005 hPa
  Các sân bay
  - Akola Airport [AKD]
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Dhanaj%2BKhurd%2BMah%C4%81r%C4%81shtra%2B%E1%BA%A4n%2B%C4%90%E1%BB%99%2BIN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!