Deujor Kholā, - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
vĩ độ: N 27° 13' 25"
kinh độ: E 85° 25' 27"
Đất Nước: , Nê-pan (Nepal) (NP)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 29.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 54%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Simara Airport [SIF]
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Raxaul Airport
- Ramechhap Airport [RHP]
- Janakpur Airport [JKR]
- Mountain Airport [MWP]
- Jiri Airport [JIR]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!