Departamento de Madriz, Madriz - Ni-ca-ra-goa (Nicaragua) (NI)
Nearby
  Photos
   vĩ độ: N 13° 30' 0"
   kinh độ: W 86° 25' 0"
   Đất Nước: Madriz, Ni-ca-ra-goa (Nicaragua) (NI)
   dân số: 133,300
   Sương mờSương mờ
   nhiệt độ hiện tại: 21.15° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
   áp lực: 1008 hPa
   Các sân bay
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!