Debi Dehra, Bihār - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 25° 22' 52"
kinh độ: E 83° 48' 12"
Đất Nước: Bihār, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 26.43° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 73%
áp lực: 1018.96 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!