Dawajaya, Tây Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 7° 13' 54"
kinh độ: E 108° 10' 41"
Đất Nước: Tây Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 28.75° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 60%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Tasikmalaya / Cibeureum [TSY]
- Cijulang Nusawiru Airport [CJN]
- Majalengka Kertajati International Airport [KJT]
- Penggung Airport [CBN]
- Lapangan Terbang Sulaeman
- Husein Sastranegara International Airport [BDO]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Dawajaya%2BT%C3%A2y%2BJava%2BIn%C4%91%C3%B4n%C3%AAxia%2BNam%2BD%C6%B0%C6%A1ng%2BID&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!