Dauǵevica, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 38' 21"
kinh độ: E 22° 45' 45"
Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 13.48° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 71%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!