Darreh-ye Tak Shīrkhandī, Khorāsān-e Jonūbī - Iran (IR)
Nearby
vĩ độ: N 33° 23' 27"
kinh độ: E 59° 41' 43"
Đất Nước: Khorāsān-e Jonūbī, Iran (IR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 18.27° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 38%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Birjand
- Birjand International Airport [XBJ]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Darrehye%2BTak%2BSh%C4%ABrkhand%C4%AB%2BKhor%C4%81s%C4%81ne%2BJon%C5%ABb%C4%AB%2BIran%2BIR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!