Darreh-ye Sārī Mānd Darrehsī, Ardabīl - I-ran (IR)
vĩ độ: N 38° 23' 33"
kinh độ: E 47° 43' 14"
Đất Nước: Ardabīl, I-ran (IR)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 27.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 26%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Ardabil Airport [ADU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!