Darreh-ye Āq Darreh, Ardabīl - I-ran (IR)
Nearby
vĩ độ: N 38° 23' 46"
kinh độ: E 47° 43' 55"
Đất Nước: Ardabīl, I-ran (IR)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 1.06° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 837.17 hPa
Các sân bay
- Ardabil Airport [ADU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!