Dargāh Shāh Ramzān, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 20' 50"
kinh độ: E 82° 37' 38"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 33.94° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 59%
áp lực: 998.69 hPa
Các sân bay
- Faizabad Airport
- Gorakhpur Airport [GOP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!