Danchitako, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 16' 5"
kinh độ: E 6° 3' 59"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 24.54° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 95%
áp lực: 1010.64 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!