Danchitako, Niger - Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
Nearby
vĩ độ: N 9° 16' 5"
kinh độ: E 6° 3' 59"
Đất Nước: Niger, Ni-giê-ri-a (Nigeria) (NG)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 26.13° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 71%
áp lực: 1008.65 hPa
Các sân bay
- Bida
- Minna Airport [MXJ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!