Conno, Gaza - Mô-dăm- bích (Mozambique) (MZ)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 23° 2' 51"
  kinh độ: E 32° 10' 33"
  Đất Nước: Gaza, Mô-dăm- bích (Mozambique) (MZ)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 28.96° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 55%
  áp lực: 1006 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!