Conno, Gaza - Mô-dăm- bích (Mozambique) (MZ)
Nearby
vĩ độ: S 23° 2' 51"
kinh độ: E 32° 10' 33"
Đất Nước: Gaza, Mô-dăm- bích (Mozambique) (MZ)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 26.19° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 47%
áp lực: 1020.96 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!