Cigaru, Tây Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 7° 23' 20"
kinh độ: E 108° 3' 46"
Đất Nước: Tây Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa vừaMưa vừa
nhiệt độ hiện tại: 22.41° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
áp lực: 928.27 hPa
Các sân bay
- Tasikmalaya / Cibeureum [TSY]
- Cijulang Nusawiru Airport [CJN]
- Lapangan Terbang Sulaeman
- Husein Sastranegara International Airport [BDO]
- Penggung Airport [CBN]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!