Ch’ŏngsu-yŏk, P'yŏngan-bukto - Bắc Triều Tiên (KP)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 4.32° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 78%
áp lực: 1029 hPa
Các sân bay
- Uiju Airport [UJU]
- Dandong Langtou Airport [DDG]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!