Ch’ŏngsu-yŏk, P'yŏngan-bukto - Bắc Triều Tiên (KP)
Nearby
vĩ độ: N 40° 27' 9"
kinh độ: E 124° 52' 44"
Đất Nước: P'yŏngan-bukto, Bắc Triều Tiên (KP)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 16.21° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 64%
áp lực: 1012.31 hPa
Các sân bay
- Uiju Airport [UJU]
- Dandong Langtou Airport [DDG]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!