Chogok Il Gyo, Gyeongsangbuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 36° 43' 31"
kinh độ: E 128° 6' 4"
Đất Nước: Gyeongsangbuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
đám mâyđám mây
nhiệt độ hiện tại: 19.8° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 73%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!