Chogok Il Gyo, Gyeongsangbuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 36° 43' 31"
kinh độ: E 128° 6' 4"
Đất Nước: Gyeongsangbuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 0.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 86%
áp lực: 1018 hPa
Các sân bay
- Yechon Ab [YEC]
- Cheongju International Airport [CJJ]
- Songmu Ab
- Wonju Airport [WJU]
- Pyongtaek Ab
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!