Cheshmeh-ye Qūzī Bolāgh, Ardabīl - I-ran (IR)
vĩ độ: N 38° 22' 8"
kinh độ: E 47° 43' 49"
Đất Nước: Ardabīl, I-ran (IR)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 12.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
- Ardabil Airport [ADU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!