Cheshmeh-ye Esmāl, Qazvīn - Iran (IR)
vĩ độ: N 36° 12' 23"
kinh độ: E 50° 21' 6"
Đất Nước: Qazvīn, Iran (IR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 14.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Qazvin Airport [GZW]
- Payam International Airport [PYK]
- Ramsar Airport [RZR]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Cheshmehye%2BEsm%C4%81l%2BQazv%C4%ABn%2BIran%2BIR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!