Cera, - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 4' 9"
kinh độ: E 22° 29' 15"
Đất Nước: , Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 13.48° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 55%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
- Skopje
- Skopje International Airport [SKP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!