Catanzaro, Calabria - Italia (Ý) (IT)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 38° 53' 26"
  kinh độ: E 16° 35' 55"
  Đất Nước: Calabria, Italia (Ý) (IT)
  dân số: 89,364
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 18.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 45%
  áp lực: 1022 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!