Catanzaro, Calabria - Italia (Ý) (IT)
Nearby
vĩ độ: N 38° 53' 26"
kinh độ: E 16° 35' 55"
Đất Nước: Calabria, Italia (Ý) (IT)
dân số: 89,364
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 19.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 77%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!