Cadiz, Tây Visayas - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 10° 57' 23"
  kinh độ: E 123° 18' 45"
  Đất Nước: Tây Visayas, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 26.93° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  áp lực: 1010.88 hPa
  Các sân bay
  - Bacolod Silay International Airport [BCD]
  - Sicogon Island [ICO]
  - Bantayan Airport
  - Iloilo International Airport [ILO]
  - Port of Iloilo
  - Roxas [RXS]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!