Cadiz, Tây Visayas - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
  vĩ độ: N 10° 56' 47"
  kinh độ: E 123° 17' 16"
  Đất Nước: Tây Visayas, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
  dân số: 129,053
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 29.93° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 70%
  áp lực: 1003.59 hPa
  Các sân bay
  - Bacolod Silay International Airport [BCD]
  - Sicogon Island [ICO]
  - Bantayan Airport
  - Iloilo International Airport [ILO]
  - Port of Iloilo
  - Roxas [RXS]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!