Cadiz, Tây Visayas - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
vĩ độ: N 10° 56' 47"
kinh độ: E 123° 17' 16"
Đất Nước: Tây Visayas, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
dân số: 129,053
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 25.16° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 1006.88 hPa
Các sân bay
- Bacolod Silay International Airport [BCD]
- Sicogon Island [ICO]
- Bantayan Airport
- Iloilo International Airport [ILO]
- Port of Iloilo
- Roxas [RXS]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!