Butaji, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 32° 3' 0"
kinh độ: E 115° 0' 0"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 9.98° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 82%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!