Bugor Kokosim, Mangghystaū - Ka-dắc-xtan (Kazakhstan) (KZ)
Nearby
vĩ độ: N 43° 13' 14"
kinh độ: E 54° 53' 50"
Đất Nước: Mangghystaū, Ka-dắc-xtan (Kazakhstan) (KZ)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 3.31° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 44%
áp lực: 1026 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!