Budsatpalli, Telangana - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 17° 41' 5"
kinh độ: E 77° 47' 0"
Đất Nước: Telangana, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 23.48° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 47%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
- Hyderabad Old Airport [BPM]
- Rajiv Gandhi International Airport [HYD]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!