Bubu Long Beach Perhentian Island, - Mã Lai (Ma-lay-xi-a) (MY)
Nearby
  vĩ độ: N 5° 55' 2"
  kinh độ: E 102° 43' 23"
  Đất Nước: , Mã Lai (Ma-lay-xi-a) (MY)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 27.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
  áp lực: 1010 hPa
  Các sân bay
  - Redang Airport [RDN]
  - Kota Bharu Airport [KBR]
  - Sultan Mahmud Airport [TGG]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!