Brindisi, Limpopo - Nam Phi (ZA)
Nearby
  vĩ độ: S 22° 28' 21"
  kinh độ: E 28° 58' 45"
  Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 12.62° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 77%
  áp lực: 962.93 hPa
  Các sân bay
  - Alldays Airport [ADY]
  - Tuli Lodge Airport [TLD]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!