Brindisi, Limpopo - Nam Phi (ZA)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 22° 28' 21"
  kinh độ: E 28° 58' 45"
  Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 18.25° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 53%
  áp lực: 955.49 hPa
  Các sân bay
  - Alldays Airport [ADY]
  - Tuli Lodge Airport [TLD]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!