Brindisi, Limpopo - Nam Phi (ZA)
Nearby
vĩ độ: S 22° 28' 21"
kinh độ: E 28° 58' 45"
Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 32.33° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 30%
áp lực: 953.13 hPa
Các sân bay
- Alldays Airport [ADY]
- Tuli Lodge Airport [TLD]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!