Briedīši, Balvu Novads - Lát-vi-a (LV)
Nearby
vĩ độ: N 57° 11' 54"
kinh độ: E 27° 11' 26"
Đất Nước: Balvu Novads, Lát-vi-a (LV)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 0.88° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 993.66 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!