Briedīši, Balvu Novads - Lát-vi-a (LV)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 57° 11' 54"
  kinh độ: E 27° 11' 26"
  Đất Nước: Balvu Novads, Lát-vi-a (LV)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: -13.81° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 71%
  áp lực: 1023.18 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!