Brezik, Republika Srpska - Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) (BA)
Nearby
vĩ độ: N 44° 22' 46"
kinh độ: E 19° 2' 21"
Đất Nước: Republika Srpska, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) (BA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: -1.96° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1021 hPa
Các sân bay
- Tuzla Jegen Lug Airport
- Tuzla International Airport [TZL]
- Ponikve Airport [UZC]
- Valjevo Airport
- Sarajevo Airport [SJJ]
- Sremska Mitrovica Airport
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Brezik%2BRepublika%2BSrpska%2BB%C3%B4xnia%2BH%C3%A9cx%C3%AAg%C3%B4vina%2BBosnia%2Bv%C3%A0%2BHerzegovina%2BBA&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!