Braine Creek, Yukon - Canada (Gia Nã Đại) (CA)
Nearby
  vĩ độ: N 64° 21' 58"
  kinh độ: W 134° 59' 14"
  Đất Nước: Yukon, Canada (Gia Nã Đại) (CA)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: -26.85° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  áp lực: 1017 hPa
  Các sân bay
  - Mayo Airport [YMA]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!